Download Drivere

  • Home
  • Download Drivere

Download Googles Nye Styresystem

Den nationale tilsynsmyndighed tager hensyn til eventuelle tilsagn fra virksomheden, navnlig vedrørende målene i artikel 3. Den nationale tilsynsmyndighed konsulterer i den forbindelse tredjeparter i overensstemmelse med artikel 23, navnlig de tredjeparter, der er direkte berørt af den påtænkte transaktion. Til det formål gennemfører den nationale tilsynsmyndighed efter proceduren i artikel 67 en analyse af […]
Read More