Drivrutiner för Windows

  • Home
  • Drivrutiner för Windows

Installationsguide Logitech Mx Master

Om det inte står vilket lager av minne som specificeras är det oftast L2- eller L3-cachen det handlar om eftersom L1-cachen alltid är liten. En processor behöver ibland behandla samma data flera gånger. I stället för att hämta informa­tionen från RAM-minnet varje gång, kan de nästkommande instruktionerna ligga i processorns eget minne. Mängden cache-minne har […]
Read More